Μαθηματικές Συναντήσεις Τμήματος Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης

  • Παρουσιάζονται ποικίλα θέματα σχετικά με την ιστορία, τη διδασκαλία, την έρευνα και τις εφαρμογές των Μαθηματικών στην Τεχνολογία και στις άλλες Επιστήμες.
  • Κάποιες δύσκολες μαθηματικές έννοιες και ζητήματα εκτίθενται με εύληπτο και παραστατικό τρόπο.
  • Απευθύνονται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, σε φοιτητές Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών.
  • Έχουν χαρακτήρα ενημερωτικό και εκλαϊκευτικό και στόχο να εμπνεύσουν μελλοντικούς επιστήμονες.
  • Εισηγητές/ομιλητές είναι προπτυχιακοί/μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και καθηγητές/ερευνητές διαφόρων Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων.
  • Οι ομιλίες/εισηγήσεις ακολουθούνται από συζητήσεις.
  • Close Menu